+ ข้อมูลเบื่องต้นทั่วไป  
  + วิธีคุมกำเนิดที่ไม่แนะนำในวัยรุ่น  
  + อัตราล้มเหลวสำหรับการคุมกำเนิด    เมื่อปฏิบัติถูกวิธี         


วิธีการ ข้อดีในการใช้ อาการที่ไม่พึงประสงค์ / ข้างเคียง ประสิทธิภาพ
1. ยาเม็ดคุมกำเนิด - ปลอดภัยเมื่อใช้นาน ๆ
- ใช้แพร่หลาย
- ฮอร์โมนในเม็ดยา ได้วิวัฒนาการ
  ปรับเปลี่ยนอัตราส่วนคล้ายฮอร์โมน
  ในเลือด
- ช่วยให้ประจำเดือนมาตามกำหนด
- ช่วยลดการปวดท้องเวลามี
  ประจำเดือน

- คลื่นไส้อาเจียน, ปวดท้อง
- น้ำหนักเพิ่มขึ้น
- เจ็บเต้านม
- เป็นสิว
- อ่อนเพลีย, อารมณ์เปลี่ยนแปลง
- ประจำเดือนไม่มาตามกำหนดในเม็ด
  ยาบางชนิด
- ความผิดปกติในหลอดเลือด และทาง
  เดินอาหาร

ป้องกันการตั้งครรภ์
ได้สูง
2. ยาฉีดคุมกำเนิด - ออกฤทธิ์ได้นาน 3 เดือน - น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
- ประจำเดือนอาจจะไม่มาตามกำหนด
  หรือ มาผิดปกติ
- ปวดท้อง
มีประสิทธิภาพสูง
3. ยาฝังคุมกำเนิด - ออกฤทธิ์ได้นาน   อยู่ในระหว่างการวิจัย ประจำเดือน
  อาจจะมาไม่สม่ำเสมอ หรือไม่มา
- รอยแผลเป็นที่เป็นหลอดฝังที่แขน
- มีปัญหาถ้าฝังไม่ถูกต้อง
- ยุ่งยากเมื่อต้องการเอาหลอดฝังออก
คุมกำเนิดได้ 5 ปี
4. ห่วงอนามัย - ใช้ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
- ไม่มีผลต่อการหลั่งน้ำนม
- ไม่มีผลต่อการมีบุตรใหม่หลัง
  เลิกใช้
- ใช้เพื่อการคุมกำเนิดฉุกเฉิน

- ไม่ควรใช้วิธีนี้กับวัยรุ่นที่มีมดลูกที่มี   ขนาดเล็ก
- ต้องระวังผู้ที่มี การเสี่ยงต่อการมีโรค
  ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพราะจะทำ
  ให้มดลูกและรังไข่อักเสบ

- มีประสิทธิภาพสูง
- ใช้ได้กับสตรี หลังแท้ง
  บุตร,หลังคลอดสตรีวัย
  เจริญพันธ์ ที่ก่อนหมด
  ประจำเดือน
5. ถุงยางอนามัย
   (ชาย)
- ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,
  เอดส์
- แพ้ยาง Latex ของถุงยาง
- ลดความรู้สึกทางเพศ
- มีประสิทธิภาพสูง
- ใช้ง่ายมีแพร่หลาย
6. ถุงยางอนามัย    (หญิง) - ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,
  เอดส์
- แพ้ยาง Latex ของถุงยาง
- ลดความรู้สึกทางเพศ
- มีเสียงดัง
- ขอบจะม้วนหลุดเข้าไปในช่องคลอดได้
- มีรอยย่น, ไม่เรียบ
- ยังไม่ค่อยนิยม
- ไม่ค่อยได้ผลสูง
7. หมวกยาง ครอบ
    ปากมดลูก (ต้องใช้     ร่วมกับ ยาฆ่าอสุจิ)
 -  ฟองน้ำคุมกำเนิด
 -  หมวกยางกันช่อง
    คลอด
- ใส่ไว้ในช่องคลอดได้ 1 - 2 วัน

- แพ้ยาฆ่าอสุจิ / แพ้ยาง
- ถ้าใส่ไว้นานเกิน 2 วัน จะมีกลิ่นเหม็น
- เกิดการถลอดของช่องคลอด จากการ
  เสียดสี
- ไม่เหมาะที่จะใช้ในสตรีที่มีอายุน้อย
  (วัยรุ่น)
- ลำบากในการใช้ให้ถูกต้อง
- หลุดได้เวลาร่วมเพศ
- ต้องเลือกขนาดให้พอเหมาะเพื่อคลุม
  ปากมดลูกได้พอดี

-
8. การทำหมัน หญิง - เป็นการคุมกำเนิดแบบถาวร
- สำหรับสตรีที่มีบุตรพอแล้ว
- ปลอดภัยและประหยัด
- - มีประสิทธิภาพสูง
- ทำได้หลังคลอด และใน
  ช่วง เวลาที่ไม่ตั้งครรภ์
9. การทำหมัน ชาย - สามารถทำได้ในสถานที่ต่าง ๆ
  ใช้เวลาสั้น
- มีความปลอดภัย
- บาดแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก
- เป็นการคุมกำเนิดแบบถาวร
- บางครั้งอาจจะมีอาการเจ็บ, เสียว
  บริเวณรอยผ่าตัด
- มีประสิทธิภาพสูง
10. การคุมกำเนิด
      แบบฉุกเฉิน
  -   ชนิดเม็ด สำหรับ
      รับประทาน
- ใช้แพร่หลาย หาซื้อง่าย - คลื่นไส้ อาเจียน
- เวียน ศีรษะ, มึนงง
- การมีประจำเดือนผิดปกติ
- จะต้องบฏิบัติ ภายใน
  72 ชม.
- มีประสิทธิภาพ ถึง75%
11. การคุมกำเนิด
      แบบฉุกเฉิน
  -   ใส่ห่วงอนามัย
- - ไม่ควรใช้ในวัยรุ่น - ใส่ห่วงภายใน 5 วัน มี
  ประสิทธภาพ ถึง 99%
 

      : : การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ : : วิธีการคุมกำเนิดในสตรีวัยทอง : :
        : : Contact us : : Home : : วิธีคุมกำเนิด : : ปรึกษา : :