การยุติการตั้งครรภ์

     การป้องกันการตั้งครรภ์ภายหลังการมีเพศสัมพันธ์ ไม่เกิน 72 ชม. ให้รีบปรึกษาแพทย์ด่วน

ถ้าประจำเดือนเลยกำหนดตามเวลาปกติมากกว่า 3 วัน

วิธีแน่นอน คือ ตรวจปัสสาวะดูการตั้งครรภ์ การไปตรวจกับแพทย์จะดีกว่า ตรวจด้วยตนเอง  เนื่องจากวิธีการจะถูกต้อง และสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้


ถ้าผลการตรวจปัสสาวะ ปรากฏว่าคุณตั้งครรภ์ ถ้าการตรวจปัสสาวะเกิดจากการที่คุณตรวจ
เองที่บ้านให้ไปตรวจซ้ำกับแพทย์อีกครั้งหนึ่งคุณสามารถปรึกษากับแพทย์ได้ที่
(www.thaifamilyplan.com)


ถ้าผลตรวจปัสสาวะ ปรากฏว่าคุณไม่ตั้งครรภ์ และต้องการวางแผนครอบครัวให้ปรึกษาแพทย์ หรือ โทรปรึกษา

      Hotline 0-2304-0064, 0-2314-1354, 0-2318-1043, 0-2319-1750
                     : : วิธีการคุมกำเนิดในสตรีวัยทอง : : ปรึกษา : :
              : : Contact us : : Home : : วิธีคุมกำเนิด : :